Czy potrzebny mi adwokat

Na pytanie zadane w tytule należy sobie odpowiedzieć – adwokat jest potrzebny każdemu, o wiele częściej niż myśli. Każdy obywatel wchodzi w szereg stosunków z różnymi podmiotami, które są uregulowane prawnie, często w sposób odmienny od opinii panujących w powszechnym przekonaniu społeczeństwa (i inaczej niż można znaleźć to w internecie).Odpowiadając sobie na drugie pytanie należy przeanalizować jakie konsekwencje może pociągnąć za sobą brak konsultacji z adwokatem w przypadku jakichkolwiek stosunków prawnych miedzy stronami.

Przede wszystkim trzeba rozwiać mit związany z astronomicznymi stawkami usług adwokackich. Naprawdę jeżeli zgłosicie się do adwokata będziecie zaskoczeni niskimi kwotami związanymi z udzieleniem porad prawnych. Cena wizyty u adwokata nie odbiega zazwyczaj od jakiejkolwiek innej usługi, z której często przychodzi korzystać ludziom w toku codziennych spraw (a często jest niższa) – takich jak naprawa cieknącego kranu czy zepsutego gniazdka. Również powierzenie całej sprawy nie wiąże się zazwyczaj z koniecznością zaciągnięcia pożyczki w banku ani sprzedaży rodowych kosztowności. Faktycznie jest ona częstokroć niższa niż kwota którą płaci się specjaliście kładącemu płytki w łazience lub zespołowi zamówionemu na zorganizowane przyjęcie (zwłaszcza jeżeli przeliczy się stawkę na godziny, które adwokat musi poświęcić na realizację zlecenia – sprawy sądowe często trwają wiele miesięcy i nikt nie jest w stanie skrócić tego czasu).

Spóźniona wizyta u adwokata może doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji, dlatego zalecana jest wizyta na jak najwcześniejszym etapie postępowania. Warto skorzystać z pomocy specjalisty już na etapie sporządzania umowy zamiast męczyć się później przez kilka lat w toku procesu, którego można byłoby uniknąć dzięki zamieszczeniu kilku prostych klauzul w umowie. Nadto często zdarza się, iż w kancelariach pojawiają się klienci, którzy zwiedzeni poradami znalezionymi w internecie doprowadzili swoją sprawę do nieodwracalnego stanu – gdzie nie da się już w żaden sposób im pomóc (np. ze względu na upływ wszystkich terminów do złożenia środków zaskarżenia).

I przede wszystkim pomoc adwokata może pomóc zaoszczędzić wielu wydatków związanych z niewłaściwym prowadzeniem sprawy osobiście. Zdarzało mi się widzieć sprawy, które tocząc się początkowo o kilkaset złotych lub kilka tysięcy przeradzały się w spory o ponad sto tysięcy złotych – ze względu na naliczanie różnego rodzaju kar umownych. Tych wygórowanych wydatków dałoby się oczywiście uniknąć gdyby na odpowiednim etapie postępowania zadbać o odpowiednie przygotowanie umowy lub zastosować instytucje przewidziane w ustawach zapobiegające naliczania kolejnych kosztów.

W takiej sytuacji każdy musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie czy koszty ewentualnych pomyłek nie są warte uprzedniej wizyty u adwokata, która pozwoli nam zapobiec konsekwencjom ewentualnych błędów.

NOTA PRAWNA

Wszystkie teksty na blogu zawierają jedynie opinie autora odnośnie omawianych tematów. We wpisach posłużono się uproszczeniami i skrótami myślowymi dlatego nie mogą one stanowić porady prawnej, ani też stanowić podstawy rozstrzygnięcia jakiejkolwiek sprawy. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia tożsamego z przypadkami opisanymi na blogu konieczna jest konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem), celem uzyskania fachowej i rzetelnej porady prawnej.

Autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek następstwa oparcia swoich działań na opiniach zamieszczonych na przedmiotowym blogu.

 .

(Liczba komentarzy: 4 087)