Czy pracodawca ma obowiązek przywrócić do pracy kobietę, która złożyła wypowiedzenie umowy o pracę nie wiedząc, że jest w ciąży?

Przy zachowaniu pewnych warunków na pytanie postawione w tytule należy odpowiedzieć twierdząco.

Ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy z kobietą w ciąży jest rzeczą oczywistą, a uprawnienia ciężarnej raczej powszechnie znane. Można sobie jednak wyobrazić sytuację, gdy pracownica złoży wymówienie umowy o pracę lub podpisze z pracodawcą oświadczenie o zgodnym rozwiązaniu umowy przez strony – nie wiedząc, że jest w ciąży. Jest to możliwe w zasadzie jedynie w pierwszej fazie ciąży, a więc pracownica musi mieć sporo pecha aby akurat w tym czasie złożyć odpowiednie oświadczenie – jest to jednak możliwe (sam spotkałem się z takim przypadkiem).

Oczywiście zajście w ciąże zazwyczaj jest oczekiwanym wydarzeniem lecz wiąże się również z pewnymi trudnościami – chociażby związanymi z możliwością podjęcia nowej pracy (pracodawcy raczej niechętnie zatrudniają osoby, które wkrótce przejdą na urlop macierzyński). Kobiecie przychodzą w takiej sytuacji z pomocą przepisy kodeksu cywilnego związane z wadami oświadczenia woli.

W sytuacji opisanej powyżej ciężarna ma możliwość powołać się na błąd – instytucję opisaną w art. 84 i n. kodeksu cywilnego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż przepisy te nie przewidują sytuacji opisane j powyżej – w dużym uproszczeniu od skutków prawnych oświadczenia woli złożonych pod wpływem błędu można się uchylić tylko jeżeli dotyczył on treści czynności prawnej lub został wywołany podstępnie przez drugą stronę. Sam fakt, iż pracownica jest w ciąży nie dotyczy treści czynności prawnej oraz, co oczywiste, błąd taki nie zostaje wywołany przez pracodawcę (w skrajnym przypadku możliwe byłoby oczywiście, iż pracodawca mając dostęp do badań swojej pracownicy namawia ją do rozwiązania umowy o pracę zanim zostaną jej przekazane ich wyniki – takie sytuacje zdarzają się jednak raczej w filmach a nie prawdziwym życiu). Z pomocą przychodzi jednak orzecznictwo sądów (w tym orzecznictwo Sądu Najwyższego), które jednoznacznie opowiadają się za wykładnią umożliwiającą powoływanie się na błąd po stronie pracownicy również w przypadku kiedy dotyczył on jedynie jej ciąży.

W takiej sytuacji pracownica powinna złożyć pracodawcy oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych swojego oświadczenia (dotyczącego rozwiązania umowy o pracę), a pracodawca powinien je uznać za „niebyłe”.

Pozostaje jeszcze kwestia terminu w którym można złożyć takie oświadczenie. Tutaj z kolei napotykamy na rozbieżności. W części orzeczeń możemy natknąć się na opinię, iż może ono być złożone w terminie roku od dnia w którym kobieta dowiedziała się o ciąży (jego koniec przypada więc po urodzeniu się dziecka), częściej jednak sądy opowiadają się za terminem tygodniowym (co wynika z uwzględnienia części przepisów Prawa pracy i dotyczących ubezpieczeń społecznych). Termin tygodniowy wydaje się być właściwszy w takiej sytuacji i jego radzę się pilnować.

NOTA PRAWNA

Wszystkie teksty na blogu zawierają jedynie opinie autora odnośnie omawianych tematów. We wpisach posłużono się uproszczeniami i skrótami myślowymi dlatego nie mogą one stanowić porady prawnej, ani też stanowić podstawy rozstrzygnięcia jakiejkolwiek sprawy. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia tożsamego z przypadkami opisanymi na blogu konieczna jest konsultacja z profesjonalnym pełnomocnikiem (adwokatem), celem uzyskania fachowej i rzetelnej porady prawnej.

Autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek następstwa oparcia swoich działań na opiniach zamieszczonych na przedmiotowym blogu.

DATA DODANIA
09/08/2016r.
AUTOR
adw. Marcin Dziuba

(Liczba komentarzy: 5 820)